Adalet Meslek Yüksekokulu Program Bilgileri ( AKTS )

Ölçme Değerlendirme

BAŞARI NOTU

KATSAYI

A

4,00

A-

3,70

B+

3,30

B

3,00

B-

2,70

C+

2,30

C

2,00

C-

1,70

D+

1,30

D

1,00

F

0,00

Genel Tanıtım

Yüksekokulumuz, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca 23.09.2010 tarihinde kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında 50 öğrenci almıştır. Yüksekokulumuz, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile aynı binada bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile ortak olarak kullanılan yemekhaneden istifade etmektedirler. Yemekhanemiz, uzman bir diyetisyen kontrolünde, hafta içi her gün dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla, çok hijyenik bir ortamda öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.Öğrencilerimiz arasında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla modern bir şekilde dizayn edilmiş kafe tarzında bir tane kantin kullanılmaktadır. Kantinimiz hafta içi her gün en az 12 saat hizmet vermektedir.Hukuk Fakültesi bünyesinde bir adet kütüphane ve ayrı bir çalışma salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sessiz bir ortamda çalışmalar ve araştırmalar yapmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren kütüphanelerimiz haftanın altı günü hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemize bağlı, Ankara''nın en büyük kütüphanelerinden olan Merkez Kütüphane de öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Öğrencilerimizin ücretsiz kullanabilecekleri bir internet odası da bulunmaktadır.

 

Kazanılan Derece

 

 

  Önlisans

Derece Seviyesi

 Önlisans Derecesi; YÖK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 5. Düzey

Önceki Öğrenme

Lise diploması 

Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak  

Gazi Üniversitesi dışında alınan derslerin transferleri, yönetmeliklerde yer alan esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir üniversiteden alınan derslerin içeriğinin, Gazi Üniversitesi’nde  verilen ders içerikleriyle uygun olması ve Yüksekokul Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Program Profili

Programın amacı, devlet ve özel kurumların hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü ''''Adalet Meslek Elemanı '''' ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu amaçla yola çıkan Yüksekokulumuz program kapsamında öğrencilerine; Anayasa Hukuku bilgisi, Özel Hukuk bilgisi, Hukuk Usul bilgisi, Tebligat Hukuku bilgisi, Amme Alacaklarının Tahsisi Usulü Bilgisi, 10 parmak Klavye Kullanımı, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler, Hızlı Okuma gibi dersleri vermektedir. Ayrıca sunulan staj olanağı ile teorik olarak verilen derslerin pratiğe dönüştürülmesi suretiyle öğrencimizin mesleğe giriş öncesinde tecrübe edinmesi hedeflenmektedir.

 • Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olacak.

 • Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek.

 • Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilecek.

 • Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli olan yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olacak.

 • Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek.

 • İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek.

 • Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilecek.

 • Toplum bilimleri ve diğer düşünsel alanlarda genel kültür birikimi edinecek.

 • Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

 • Hukukun, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumu konusunda disiplinler arası bir bakışla eleştirel düşünme ve değerlendirme becerisine sahip olmak

 • Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak

 • Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak

 • Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

 • Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket edecek

İsdihdam Olanakları

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı''''nca açılan ilgili sınavları kazanmak kaydıyla birçok pozisyonda (adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt kâtipliği, ceza infaz kurumu müdürlüğü,) görev alabilmektedir. Ayrıca banka, noter ve hukuk büroları ile özel şirketler gibi birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programı

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarı ile tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya üzeri olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İbrahim Ermenek

AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Öznur NALÇINKAYA

TYYÇ Yeterlilikleri- Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ 5. Düzey (Önlisans)

 

 

 

TYYÇ Yeterlilik Eşleştirme

Grup

TYYÇ Yeterlilikleri

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal / Olgusal

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

 

Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olacak.

 

Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek.

BECERİLER

Bilişsel / Uygulamalı

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

 

Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilecek.

 

Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

 

Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli olan yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olacak.

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

 

Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme

 

Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak

 

Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme

 

Hukukun, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumu konusunda disiplinler arası bir bakışla eleştirel düşünme ve değerlendirme becerisine sahip olmak

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme

 

Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak

Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

 

Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme

 

Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilecek.

 

Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

 

Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

 

İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

 

Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma

 

Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket edecek

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

 

Toplum bilimleri ve diğer düşünsel alanlarda genel kültür birikimi edinecek.

Temel Alan ( Akademik Ağırlıklı ) Yeterlilikleri - Program Çıktıları İlişkisi

Temel Alan ( 38) Hukuk

Yeterlilik Düzeyi 5. Düzey (Önlisans)

 

 

TYYÇ Yeterlilik Eşleştirme

Grup

Temel Alan Yeterlilikleri

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal / Olgusal

Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar

 

Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olacak.

Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir

 

Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek.

Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

BECERİLER

Bilişsel / Uygulamalı

Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir

 

Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilecek.

Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır

 

Toplum bilimleri ve diğer düşünsel alanlarda genel kültür birikimi edinecek.

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır

 

Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli olan yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olacak.

 

Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür

 

Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek.

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür

 

Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak

Öğrenme Yetkinliği

Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir

 

Hukukun, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumu konusunda disiplinler arası bir bakışla eleştirel düşünme ve değerlendirme becerisine sahip olmak

Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir

 

Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek

Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır

 

Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır

 

Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilecek.

Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır

 

Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar

 

İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek.

Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

 

Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek.

Alana Özgü Yetkinlik

Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser

 

Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket edecek

Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir

 

Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak

 

Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket edecek