Tanıtım

Kamu alanında Anayasal demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirme, bilinç ve sorumluluğuna sahip hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf edebilen, almış olduğu eğitim ile muhakeme yeteneği gelişmiş çözümleme kabiliyeti olan bireyler yetiştiren, sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden, uluslararası alanda tanınırlılığı ve saygınlığı olan öğrenciler yetiştirmek;
çevresi ile sınırlı kalmayan bölgesinde ve ülke düzeyinde güçlü bir akademik geleneği olan bir yüksekokul haline gelebilmek misyonumuzdur.

Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz ise, kurulduğumuz tarihten beri Atatürk düşünce ve devrimlerine yürekten bağlı, devletimizin varlığı ve bütünlüğüne, demokrasiye, laiklik ilkesine, hukuka ve insan haklarına saygılı ve koruyan; düşünen, sorgulayan ve sorunları çözen, sorun çıkmasını önleyecek bilgi ve beceriye sahip insan gücü yetiştirmek de vizyonumuzdur.

Yüksekokulumuz,  2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca 23.09.2010 tarihinde kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında 50 öğrenci almıştır. Yüksekokulumuz, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile aynı binada bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuz, Ankara’nın Beşevler semtindedir. Ayrıca metro, otobüs ve dolmuş ile Ankara’nın her yerine ulaşımı rahat bir yerdedir. 

Yüksekokulumuzun çıkış kapısının yakınında Ankara metrosunun Beşevler durağı bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile ortak olarak kullanılan yemekhaneden istifade etmektedirler. Yemekhanemiz, uzman bir diyetisyen kontrolünde, hafta içi her gün dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla, çok hijyenik bir ortamda öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Öğrencilerimiz arasında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla modern bir şekilde dizayn edilmiş kafe tarzında bir tane kantin kullanılmaktadır. Kantinimiz hafta içi her gün en az 12 saat hizmet vermektedir.

Hukuk Fakültesi bünyesinde bir adet kütüphane ve ayrı bir çalışma salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sessiz bir ortamda çalışmalar ve araştırmalar yapmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren kütüphanelerimiz haftanın altı günü hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemize bağlı, Ankara'nın en büyük kütüphanelerinden olan Merkez Kütüphane de öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Öğrencilerimizin ücretsiz kullanabilecekleri bir internet odası da bulunmaktadır.